Statements and Activities

2023-05-30 08:09:06

Trajnim me Gra në Biznes në kuadër të Javës së Shoqërisë Civile

29.5.2023 Projekti "Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe Perspektiva Gjinore në Zinxhirin e Vlerave të Biznesit" po zbatohet prej muajsh nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe ka për qëllim të adresojë çështjet e barazisë gjinore dhe fuqizimit e

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list