Statements and Activities

2021-06-14 11:48:51

Takim online - Buxhetimi Gjinor në kohën e pandemisë COVID-19

11 maj 2021, Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim", organizoi takimin online mbi buxhetimin gjinor në kohën e pandemisë Covid-19. Aktiviteti është organizuar në kuadër të projektit "Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor në Ballkanin Perë

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list