Statements and Activities

2022-09-30 08:23:31

Durres_Trajnim me anëtarë të Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në Sektorin Fason

28.9.2022 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në kuadër të projektit “Sigurimi i kushteve të mira të punës për gratë punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri” mbështetur nga Olof Palme Interna

Read more

Video Coverage

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list