Statements and Activities

2021-10-28 14:34:27

Qarku Shkodër_Trajnimi "Shërbime cilësore për vajzat dhe gratë viktima të dhunës reagimi dhe përgjegjshmëria institucionale."

28 tetor 2021 - Shkodër Trajnimi "Shërbime cilësore për vajzat dhe gratë viktima të dhunës reagimi dhe përgjegjshmëria institucionale." Sot ishim ne Vlore me perfaqesues te institucioneve qe ofrojne sherbime per grate e vajzat qe i mbijetojne dhunes

Read more

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list