Trajnimi i anketuesve STAR 2

10.12.2016 Trajnimi i anketuesve për projektin e STAR 2 rreth perceptimit të njerëzve në lidhje me çështjet e cilësisë së jetesës, nivelin e kënaqësisë me shërbimet publike dhe opinione mbi disa çështje kryesore të lidhura me qeverisjen vendore në  20 Bashki të Shqipërisë. Kjo anketë kryhet në kuadër të projektit STAR 2, i zbatuar nga UNDP, me mbështetjen e Bashkimit Evropian (EU), Qeverise Italiane, Suedeze, Zvicerane dhe USAID.

#reformaadministrativoterritoriale

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list