Angazhimi i Grave dhe Vajzave në Konsultimin Publik: Takim me Qytetaret në Kuadër të POP

12.03.2024

Ne kuader te POP - Perballja e Ofertave Politike, ne Kombinat diskutuam mbi rendesine qe ka angazhimi i grave dhe vajzeve ne Konsultimin Publik dhe ne proceset vendimarrese ne nivel vendor dhe qendror. Diskutuam mbi sfidat dhe mundesite qe kane grate ne kete proces dhe menyrat e angazhimit te tyre ne vazhdueshmeri.

Nepermjet bashkepunimit dhe shkembimit te ideve, synojme te krijojme nje mjedis gjitheperfshires dhe mbi te gjitha se bashku me grupet qytetare te advokojme per prioritetet e Kontrates Sociale POP Tirane 2023-2027.

Falenderojme per mbeshtetjen Olof Palmes Internationella Center, Ambasaden e Suedise ne Tirane, National Endowment for Democracy.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list