Prezantimi i Projektit “Forcimi i transparencës dhe llogaridhënies për barazinë gjinore përmes rritjes së mëtejshme të kapacitetit të Rrjetit të Mbikëqyrjes së Buxhetimit Gjinor (GBWN)”

Më 6 shkurt 2023 në Tiranë, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) organizoi takimin lançues për të prezantuar dhe promovuar fazën e dytë të projektit “Forcimi i Transparencës dhe Llogaridhënies për Barazinë Gjinore në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi”. Ky takim iu kushtua aktorëve kombëtarë për të prezantuar projektin dhe për të diskutuar çështje kyçe lidhur me buxhetimin e përgjigjshëm gjinor dhe ndryshimet klimatike, si dhe lidhjet e tij potenciale me buxhetin e Shtetit.

Projekti do të zbatohet për një periudhë 4-vjeçare (2022-2026) në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Serbi, në Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, dhe Moldavi. Synimi është të përmirësohet angazhimi publik ndaj veprimeve të përgjigjshme gjinore ndaj klimës dhe të shtohet financimi publik për zbatimin e veprimeve të përgjigjshme gjinore ndaj klimës. Ky projekt mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar.

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list