Promovimi i projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit"

15.3.2022

Në datë 15 dhjetor 2012, Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” Mirela Arqimandriti promovoi projektin “Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit" i cili trajton çështje të barazisë gjinore dhe fuqizimit ekonomik të grave. Ky projekt mbështetet nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit të Shtetit dhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë.

Ky event u ndoq nga rreth 120 pjesëmarrës, gra e vajza sipërmarrëse nga Tirana, Berati, Korça, Durrësi, përfaqësues të organizatave të biznesit, Këshilli i Invesimeve në Shqipëri, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, Akademia, Bashkia Tiranë, Fondacioni Vodafone Albania, GIZ, etj.

Aktiviteti u nderua nga Shkëlqesia e Saj znj. Yuri Kim, Ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe përfaqësues të lartë të kësaj ambasade. Gjithashtu edhe nga z. Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë Tiranë për përshëndetjen e këtij eventi.

Gjatë eventit promovues u diskutuan një sërë çështjesh të rëndësishme në lidhje me qëndrueshmërinë e bizneseve dhe sfidat që hasin gratë sipërmarrëse në kushtet e ndryshimeve klimatike dhe Pandemisë Covid -19.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list