Hartëzimi Social LNOB dhe Politikbërja e Bazuar në Dëshmi

Në një hapat e fundit për të ndihmuar komunitetin, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Shoqata për Autonominë Vendore po bashkëpunojnë në një projekt të ri me qëllim të hartëzimit social dhe politikbërjen e bazuar në dëshmi. Kjo nuk është hera e parë që organizatat punojnë së bashku, por është një përpjekje e re që synon të ndikojë pozitivisht në komunitetin e Elbasanit dhe Matit.

Në një përpjekje për të forcuar lidhjen dhe bashkëpunimin, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim ka organizuar dy takime me përfaqësuesit e bashkive Mat dhe Elbasan. Këto takime, të cilat shënojnë një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit komunitar, ofruan një platformë për diskutim dhe shkëmbim të idesë mbi projektin e Hartëzimit Social dhe mënyrat se si të përmirësohet jetës e qytetarëve të këtyre dy bashkive.

Projekti i quajtur "Hartëzimi Social LNOB dhe Politikbërja e Bazuar në Dëshmi" synon të ndërtojë një panoramë të qartë mbi nevojat dhe sfidat me të cilat përballen fëmijët me aftësi të kufizuar në Elbasan dhe personat e moshuar në Mat. Kjo do të realizohet nëpërmjet mbledhjes së të dhënave që vijnë nga një spektër i gjerë i burimeve. 

Një tjetër përbërës i rëndësishëm i këtij projekti është përdorimi i një logjike të qartë dhe të vërtetuar. Duke iu referuar të dhënave dhe informacionit të mbledhur, projekti i Hartëzimit Social synon të sjellë një ndikim pozitiv në nivel vendor dhe qendror.

Përvoja e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Shoqatës për Autonominë Vendore në hartëzimin social nuk është e re. Kjo nuk është hera e parë që ne jemi angazhuar në një përpjekje të tillë, duke patur eksperiencën me të njëjtin ushtrim në bashkitë Patos dhe Lushnjë në 2021-2022. 

Hartëzimi Social LNOB dhe Politikbërja e Bazuar në Dëshmi financohet nga GIZ për projektin SoRiIII. 

 

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list